Misja

Powrót


Dla większości mieszkańców Polski Katowice i cały Górny Śląsk są jeszcze ciągle czymś na kształt kosmicznej ‚czarnej dziury’, unaoczniającej wagę nierozwiązanych dotychczas problemów egzystencjalnych i ekonomicznych, wynikających z politycznego i gospodarczego załamania PRL, a także nieudolności władz III Rzeczpospolitej. Ale oprócz przemysłowego centrum, niedocenianego przez Władysława Gomółkę, a wyznaczonego przez Edwarda Gierka do pełnienia roli stolicy, istniały również inne Katowice, niepokorne, świadome własnej siły twórczej, ‚podziemne’, wypełnione przywołanym przez artystów magicznym kolorem obrazów i słowami odwołującymi się do zupełnie innych wartości niż socjalistyczne, słowami składającymi się w manifesty, scenariusze, eseje, a nawet rozprawy filozoficzne. (…)”

Janusz Zagrodzki, kurator wystawy „KATOWICKI UNDERGROUND ARTYSTYCZNY PO 1953 ROKU
Katowice, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 15 listopada – 11 grudnia 2003

Przemysłowy charakter Górnego Śląska sprawił, że w powszechnej opinii nasz region postrzegany jest jako region o rozpoznawalnej tradycji lecz bez wartościowych dokonań na polu sztuki współczesnej. Uważa się, że Górny Śląsk to kulturalna pustynia. A przecież Górny Śląsk bezustannie się rozwija i zmienia. Niestety ponieważ na pierwszym planie wciąż znajduje się przemysł i infrastruktura, biznes i sport, trudno zmienić przywołany wyżej wizerunek. I chociaż rozumiemy, że nie można tworzyć sztuki bez warunków ku temu, należy przyznać rację stwierdzeniu prof. Marka Szczepańskiego, że: „Miejscowości cechujące się wysokim poziomem technologicznym wytwórczości oraz szybkim wzrostem gospodarczym są zarazem etnicznie i obyczajowo zróżnicowane, a także charakteryzują się wysokim udziałem artystów. W tych otwartych zbiorowościach panuje duch tolerancji. Wymieniony zespół cech sprzyja z kolei osiąganiu wysokich dochodów i staje się istotnym czynnikiem rozwoju miejscowości i regionów. (…) przewagę konkurencyjną w globalnym świecie uzyskuję te kraje i regiony, gdzie wytwarza się najwięcej innowacji. Te ostatnie powstają właśnie dzięki klasie twórczej żyjącej w kreatywnych środowiskach.

Problemem, z którego wynika nasze i innych przekonanie, że jesteśmy „pustynią kulturalną i czarną dziurą” jest moim zdaniem brak informacji o artystycznym potencjale i dorobku Górnego Śląska, informacji dostępnej w sposób uporządkowany i przyjazny, ulokowanej w jednym miejscu i dostępnej nie tylko dla zainteresowanych specjalistów, ale dla każdego.

Portal Rekomendacje.net ma pokazać, że Śląsk to nie “czarna dziura”, ale i nie biała plama na mapie kultury w Polsce. Ma pokazać, że jesteśmy regionem nie tylko przemysłowym. Ma dowieść, że Górny Śląsk jest świadom własnej siły twórczej i choć już nie ‘podziemny’ wciąż wypełniony przywołanym przez artystów magicznym kolorem obrazów i słowami odwołującymi się do zupełnie innych wartości niż materialne.

Pragnę stworzyć bazę twórców, ludzi zajmujących się kulturą, bazę miejsc i wydarzeń kulturalnych. Pragnę skonfrontować nasze “lokalne” osiągnięcia z kulturą innych regionów Polski i świata z nadzieją, że nie wypadniemy blado.

Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy myślą podobnie, a także tych, którzy są odmiennego zdania, lecz jako związani z życiem kulturalnym Śląska mają czym się dzielić.

Beata Wąsowska