Marek Hłasko w Tychach.

Andrzej Czyżewski, autor wystawy: 40 lat temu. Dawno, a pamiętam te dni tak wyraźnie. Pamiętają Ci, którzy Go znali. Przez czterdzieści lat wyrosły i dojrzały kolejne dwa pokolenia, pięknych i nie pięknych, dwudziestoletnich. Ci co urodzili się zaraz po jego śmierci, są dzisiaj dojrzałymi ludźmi, pracują, są profesorami, uczą o pisarzu, który dla nich jest już historią i legendą. A dla ich dzieci, uczących się, studiujących i piszących prace maturalne, licencjackie, czy magisterskie, postać Marka Hłasko, o ile ją znają, jest  zupełnie zamierzchłą historią. Z kolei my, którzy Marka znaliśmy, możemy sobie wyobrazić, że gdyby żył, mógłby być ruchliwym i twórczym jak Roman Polański, czy Andrzej Wajda. Być może jednym z nas – w tym roku upłynęła 75. rocznica jego urodzin. Tak daleko i tak blisko.


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.