Warsztaty dziennikarskie z Ewą Niewiadomską.

Monika Godlewska

W ramach pierwszej edycji projektu „Akcja sztuki. Kobiety” 3 grudnia 2009 r. w tyskim MCK odbyły się warsztaty dziennikarskie. W zajęciach poprowadzonych przez Ewę Niewiadomską z Polskiego Radia Katowice wzięły udział zaangażowane w akcję artystki oraz uczniowie I LO im. L. Kruczkowskiego tworzący biuro prasowe tego przedsięwzięcia.

foto. Michał Błahut

foto. Michał Błahut

Pani Ewa Niewiadomska, szefowa redakcji kultury Radia Katowice, podzieliła się z uczestnikami warsztatów swoimi doświadczeniami z 17-letniej pracy w radiu, w którym prowadzi cotygodniowy magazyn kulturalny „Pozytywka”. Były to głównie porady dotyczące pracy dziennikarza radiowego zainspirowane spotkaniami z ludźmi świata sztuki. Dziennikarka prezentowała słuchaczom fragmenty nagrań rozmów m.in. z Jackiem Cyganem, Magdaleną Piekorz i artystyczną rodziną Pałków. Gościem „Pozytywki” była również Beata Wąsowska, pomysłodawczyni „Akcji Sztuki”.

Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej dowiedzieli się, jak nawiązywać kontakt z rozmówcą i tworzyć przestrzeń zaufania oraz jak w radiu mówić o malarstwie. Ważną radą była też podpowiedź, jakich pytań zadawać nie należy.

Po tych czysto dziennikarskich wskazówkach dla uczniów Ewa Niewiadomska poprosiła obecne artystki, aby nie stroniły od mediów, gdyż o ile poziom sztuki w naszym regionie jest godny pozazdroszczenia, o tyle jej promocja niemal nie istnieje. „Malarstwo nie jest zjawiskiem dla mas. Dziennikarz ma jednak pewną moc sprawczą, to kwestia zaprzyjaźnienia się z mediami” – powiedziała . – „Potrzebujemy osób, które potrafią dostrzec w sztuce coś więcej niż tylko tanią prowokację. Stykając się ze sztuką, dotykamy czegoś szalenie elitarnego. Może Państwo są właśnie takim zaczynem…”.

Zapraszamy DO AKCJI SZTUKI! Polskie Radio Katowice: POZYTYWKA  – 13 grudnia o 16.15.

Monika Godlewska

Lynch dla „Gazety”: Stara fabryka zimą to marzenie! Rozmawiali: Ewa Niewiadomska (Polskie Radio Katowice), Łukasz Kałębasiak, 2009-11-26


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.